Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Φυσικά Πρόσωπα

pdfΔημοσιοποίηση 4ης /2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων, docxεγχειρίδιο οδηγιών  

pdfΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

xlsxΕπικαιροποιημένο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων-επικαιροποίηση 23.01.2024

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 02.03.2023

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΠ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ.Σ. link ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 10

Ενημέρωση Γεωργικών Συμβούλων για τη δήλωση επιπλέον θεματικών πεδίων

pdfΝέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο

pdfΟλοκλήρωση 2ου κύκλου αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο

pdf2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και την εγγραφή τους σε Μητρώο

pdfΕγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή αίτησης Γ.Σ.

docxΥπόδειγμα Βεβαίωσης

docxΥπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Γ.Σ.

Νομοθεσία


pdfΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

pdfΤροποποίηση της αρ. 163/13692/2018 από­φασης - Προσθήκη νέων θεματικών πεδίων

pdfΥπ. αριθ. 1070/303568/2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων περί καθορισμού του ύψους της ετήσιας συνδρομής ΓΣ ΚΑΙ ΦΠΓΣ

pdfΑρ. 146/38460/2021, ΦΕΚ 4255 Β/2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα  «Τροποποίηση της αριθ. 163/13692/2018 (Β’/267, Β’/590) απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει.

pdf146/38460 ΦΕΚ Β΄706/24.02.2021 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τροποποίηση της υπ΄αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι Συμβουλίου» 

pdf1583/335048 ΦΕΚ Β' 5538/30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τροποποίηση της αριθ. 163/13692/2018 (Β'/267, Β'/590) απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

pdf163/13692 ΦΕΚ Β' 267/25.01.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

Νέα Ανακοινώσεις

xlsxΕπικαιροποιημένο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) 06.06.2024

pdfΔημοσιοποίηση 4ης /2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων, docxεγχειρίδιο οδηγιών  

pdfΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

pdf3η Πρόσκληση Γεωργικών Συμβούλων & εγχειρίδιο οδηγιών υποβολής αίτησης

xlsxΕπικαιροποιημένο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων-επικαιροποίηση 23.01.2024

pdfΑπόφαση ΔΣ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. λόγω μη καταβολής της συνδρομής έτους 2022

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 02.03.2023

pdfΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΠ

Αναστολή πιστοποίησης εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΓΣ στο 9ο θεματικό πεδίο

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 2ου προγράμματος επιμόρφωσης ΓΣ - Πιστοποίηση και εγγραφή στο μητρώο 17.01.2023

Συνδρομή του έτους 2022 (Απόφαση Δ.Σ.). Διευκρινίσεις για την ετήσια συνδρομή 2022.

Το εκπαιδευτικό υλικό του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων, είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο από το πεδίο «Φυσικά πρόσωπα»

pdfΥπ. αριθ. 1070/303568/2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων περί καθορισμού του ύψους της ετήσιας συνδρομής ΓΣ ΚΑΙ ΦΠΓΣ

xlsx Επικαιροποιημένο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) 12,07,2022

Έναρξη υλοποίησης 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης Γεωργικών Συμβούλων

Ενημέρωση Γεωργικών Συμβούλων για τη δήλωση επιπλέον θεματικών πεδίων

pdfΔιευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης στοιχείων της αίτησης ΦΠΓΣ

pdfΠαράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων για την πιστοποίησή τους ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους σε Μητρώο

pdfΝέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο

pdfΟλοκλήρωση 2ου κύκλου αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο

pdfΔιευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά της υπ΄αριθμ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

pdfΕγκριση αποτελεσματων αξιολογησης Φ.Π.Γ.Σ.

pdf2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και την εγγραφή τους σε Μητρώο

pdfΕγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή αίτησης Γ.Σ.

docxΥπόδειγμα Βεβαίωσης

docxΥπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Γ.Σ.

 

Website Security Test