Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 264/01.02.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Εφαρμογή μεριστωματικού πολλαπλασιασμού και θερμοθεραπείας για παραγωγή αποϊωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού νέων εγχώριων ποικιλιών φράουλας» - ΚΩΔ. Μ16ΣΥΝ2-00105, ΠΑΑ 2014-2020.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

Website Security Test