Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Σκοπός του έργου ΨΥΧΑΝΘΗ (Legumes4Protein) είναι η ολιστική προσέγγιση του συστήματος παραγωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τους στη διατροφή των ζώων για να αντικατασταθεί η σόγια. Το έργο περιλαμβάνει την αξιοποίηση και αξιολόγηση γενετικού υλικού, με συλλογή τοπικών πληθυσμών λούπινου από περιοχές της Ελλάδας και τη συγκριτική αξιολόγηση τους με εμπορικές ποικιλίες. Τη βελτίωση σειρών βίκου, μπιζελιού και κτηνοτροφικού κουκιού της εταιρείας AGROLAND. Τη διερεύνηση γενετικής παραλλακτικότητας όλων των φυτικών υλικών, καθώς και την μεταγραφομική και μεταβολομική ανάλυσης τους για αντιδιατροφικούς παράγοντες. Την διατοπική τους αξιολόγηση σε 3 εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα (Αττική, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη) σε συμβατική και χαμηλών εισροών καλλιέργεια για την προσαρμοστικότητα, παραγωγή και ποιότητα καρπών. Την εγκατάσταση πιλοτικών αγρών κτηνοτροφικών ψυχανθών από τη ΘΕΣγη σύμφωνα με τις αρχές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής. Τεχνοοικονομική ανάλυση των καλλιεργειών. Το σχεδιασμό σιτηρέσιο αντικατάστασης της σόγιας και την αξιολόγηση σε πρόβατα για την παραγωγή και ποιότητα γάλακτος. Την παραγωγή εναλλακτικών σιτηρεσίων από κτηνοτροφικά ψυχανθή βάσει πρότυπων οδηγών καλλιέργειας για ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προβατοτροφίας.

Το έργο έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στις σημαντικότερες ερευνητικές δράσεις για τα ψυχανθή σε όλη την Ευρώπη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
Διάρκεια έργου: 07/2018 - 11/2022
Ιστοσελίδα έργου: https://www.legumes4protein.gr/el/
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Φωτεινή Μυλωνά, Διευθύντρια Ερευνών
E-mail: Τηλ: +30 2310 478904

Website Security Test