Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης της έργου με τίτλο: «Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources» (Ακρωνύμιο: Farmer’s Pride), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος docΥποβολή πρότασης 

Website Security Test