Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνει ότι θα προβεί με έρευνα αγοράς στην επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την επισκευή/αντικατάσταση υαλοστασίων γραφείων του κτιρίου του Τμήματος και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   docxΥπεύθυνη δήλωση

Website Security Test