Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 146ης Συνεδρίασης/3.09.2019 σχετικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ του Οργανισμού (Λάρισας, Ιωαννίνων, Συγγρού, Νεμέας, Κρήτης, Καλαμπάκας).

Ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης γίνονται δεκτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ήτοι 14.09.2019 

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Website Security Test