Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ελεύθερο επαγγελματία, πτυχιούχο, Γεωτεχνικό, στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς», για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Οι Δρόμοι της Ελιάς». 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test