Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Μετά την αναγνώριση ενός προϊόντος ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πιστοποιεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μετά από αίτησή τους, για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και διακίνηση με ιδιωτική ετικέτα του εν λόγω προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 


SYSTEM ENTERING PROCESS

Επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται ή μεταποιούν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, τυποποιούν/συσκευάζουν γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ με σκοπό την εμπορία, καθώς και επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιούν τις καταχωρισμένες ονομασίες ΠΟΠ/ΠΓΕ, το κοινοτικό σύμβολο και το σήμα του AGROCERT, μπορούν να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης.

Σημείωση: Οι επιχειρήσεις που που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση μη προσυσκευασμένων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ  ιδιοκτησίας τους (χωρίς ή με αποθήκευση), υποχρεούνται να εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ, μετά από σχετική αίτηση.

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις καταχωρούνται στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Η συσκευασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ που διατίθενται σε λιανική πώληση, θα πρέπει επιπλέον άλλων υποχρεωτικών ενδείξεων, να φέρει και όσα προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί ελέγχους τόσο στην έδρα κάθε επιχείρησης όσο και σε σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι τακτικοί ή/και αιφνιδιαστικοί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονομασία Προέλευσης
Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα 
β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες
γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Γεωγραφική Ένδειξη
Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα
β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση
γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Έντυπα για Επιχειρήσεις

docxΈντυπο Αίτησης για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης ΠΟΠ και ΠΓΕ Φυτικής Προέλευσης

docΈντυπο Αίτησης για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης ΠΟΠ και ΠΓΕ Ζωικής Προέλευσης 

docxΈντυπο Αίτησης για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης των προϊόντων Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης & Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια ΠΟΠ

pdfΥπεύθυνη Δήλωση παραγωγού ελαιολάδου-βρώσιμης ελιάς 

docxΥπεύθυνη Δήλωση μελισσοκόμου

pdfΥπεύθυνη Δήλωση παραγωγού (Δενδρώδεις Καλλιέργειες)

pdfΥπεύθυνη Δήλωση παραγωγού (Λοιπά Φυτικά)

pdfΥπεύθυνη Δήλωση παραγωγού φάβας

pdfΥπεύθυνη Δήλωση κτηνοτρόφου

pdfΟδηγίες για την επισήμανση προϊόντων ΠΟΠ ΠΓΕ

pdfΟδηγίες για την επισήμανση ελαιολάδων ΠΟΠ ΠΓΕ

xlsΈντυπο πωληθεισών ποσοτήτων προϊόντων φυτικής προέλευσης

Έντυπα για προϊόντα ΠΟΠ ζωικής προέλευσης

Έντυπα για τα προϊόντα Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης & Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια ΠΟΠ

Έντυπα για Ελαιουργεία/ επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου/επιχειρήσεις εμπορίας ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ

Έντυπα για Επιχειρήσεις επεξεργασίας/συσκευασίας φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών και οσπρίων ΠΟΠ/ΠΓΕ

Έντυπα για Επιχειρήσεις επεξεργασίας/συσκευασίας/εμπορίας βρώσιμων ελιών ΠΟΠ/ΠΓΕ

 

diagram     

Αναζητήστε τα ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα της Ελλάδας στο eAmbrosia – Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ

 

PDO and PGI Greek Products in eAmbrosia – the EU geographical indications register

 

 

 

Τα σήματα πιστοποίησης για τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα φαίνονται παρακάτω:

 

pop new 1pge new 1

Website Security Test