Υπηρεσίες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

IMG 20161026 135154Τι προσφέρουμε

 • Ποιοτική ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων σε σπόρους σποράς και άλευρα με τη χρήση PCR και των εξειδικευμένων εκκινητών 35S, NOS.
 • Γενετική ταυτοποίηση και αυθεντικότητα μικροοργανισμών, φυτικών ποικιλιών με χρήση γενετικών δεικτών (SSR, RAPDs) και σχεδιασμός εξειδικευμένων                                δεικτών κατά παραγγελία.
 • Ποσοτική ανάλυση έκφρασης γονιδίων στόχων για εκτίμηση ποιότητας προϊόντων.
 • Πρωτεϊνικό προφίλ - Ανοσολογικές τεχνικές για έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων.
 • Ποσοτική ανίχνευση συγκεκριμένων γενετικών τροποποιήσεων - στόχων μέσω υπεργολαβίας με συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

 

Πού απευθυνόμαστε 

 • ΥΠΑΑΤ
 • Εταιρείες σποροπαραγωγής
 • Διακινητές - Εμπόρους σπόρων σποράς
 • Παραγωγούς
 • Βιομηχανίες τροφίμων
 • Πανεπιστήμια
 • Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που σχετίζονται με την ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων (π.χ. Joint Research Center)

 

Οι σχετικές αναλύσεις υλοποιούνται στο διαπιστευμένο (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025) για ανίχνευση γενετικών τροποιήσεων Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης (ΕΓΕΤΑ) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων. Το συγκεκριμένο Εργαστήριο αποτελεί Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων και μέλος του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ανίχνευση γενετικών τροποιήσεων σε τρόφιμα και ζωοτροφές (European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed, EURL-GMFF).

Στοιχεία επικοινωνίας εργαστηρίου: τηλ.210 2845940 | e-mail

 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίαςΔιεύθυνση: Σοφ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση 141 23, Αθήνα | τηλ.: 210 2845940 | Fax: 210 2840740 | e-mail websitewww.itap.com.gr/

Εκτύπωση

 

 

 

 

Website Security Test