Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η αρμόδια αρχή επίβλεψης των αναγνωρισμένων, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO. Στο πλαίσιο της επίβλεψης διενεργεί επιθεωρήσεις στους φορείς πιστοποίησης, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις, καθώς και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγεγραμένες απαιτήσεις. Σας ενημερώνουμε ότι αποκλειστικά για τη φετινή χρονιά, δίνεται παράταση έως 12.04.2024 για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 στην καλλιέργεια ελιάς

 

AGRO 2-1, AGRO 2-2, AGRO 2-3, AGRO 2-4, AGRO 2-5

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και την ελεγχόμενη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων, με στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, την προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Σας ενημερώνουμε ότι αποκλειστικά για τη φετινή χρονιά, δίνεται παράταση έως 12.04.2024 για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 στην καλλιέργεια ελιάς

AGRO 7

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα έκδοσης και εφαρμογής προδιαγραφών για την επισήμανση των ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ως προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκπόνησε το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές», με τη συμβολή Τεχνικής Επιτροπής από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων παραγωγής, έρευνας, επιστήμης, κρατικών υπηρεσιών, Οργανισμών, Συλλογικών οργάνων κλπ.

Website Security Test