Υπηρεσίες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τι προσφέρουμεGoats grazing on dense shrubland

 • Εξέταση δειγμάτων Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας (ΞΜΣ) και ξύλου για τον εντοπισμό επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.
 • Εξέταση δειγμάτων και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς (π.χ. έντομα).
 • Διενέργεια αυτοψιών σε δάση, δενδροστοιχίες, πάρκα ή μεμονωμένα δένδρα για τη διαπίστωση προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς και παροχή των κατάλληλων οδηγιών για την αντιμετώπισή τους.
 • Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης βόσκησης/ βοσκοτόπων.
 • Προσδιορισμός θρεπτικής αξίας βοσκήσιμης ύλης βοσκοτόπων.
 • Διενέργεια αυτοψιών σε αγρούς για διαπίστωση της καταλληλότητάς τους για φύτευση δασικών φυτών σύμφωνα με τις επικρατούσες οικολογικές συνθήκες (έδαφος, κλίμα, θέση, τοπογραφία, κ.λπ.).
 • Εξέταση δειγμάτων μανιταριών και τρούφας, ταυτοποίηση και οδηγίες αξιοποίησής τους.
 • Παροχή μετεωρολογικών στοιχείωναπό τους μετεωρολογικούς σταθμούς ευθύνης του Ινστιτούτου.
 • Προώθηση δασοπονικών ειδών και συμβουλές για εισαγωγή σε γεωργικά εδάφη για παραγωγή χριστουγεννιάτικων δένδρων, υπερ-τροφών, βιομάζας, τεχνικού ξύλου.
 • Συμβουλές/ οδηγίες προς υπηρεσίες της πολιτείας για ρύθμιση κυνηγιού και εμπορίας άγριας πανίδας.
 • Εκπαίδευση προσωπικού στη δακτυλίωση άγριων πτηνών για μελέτη της βιολογίας και μετανάστευσής τους.
 • Εξειδικευμένες μελέτες
  • Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θέματα ορνιθοπανίδας.
  • Οικολογικής διαχείρισης - αποκατάστασης ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας.
  • Περιβαλλοντικής αποκατάστασης διαταραγμένων περιοχών.

Πληροφορίες στο: 

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία επικοινωνίαςΔιεύθυνση:570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | τηλ.: 2310 461171 | e-mail | websitewww.fri.gr  

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Εκτύπωση

 F1B

 • Διενέργεια αυτοψιών για τη διαπίστωση προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς δασικών και καλλωπιστικών φυτών, εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων, παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση ασθενειών και προσβολών από έντομα.
 • Ταυτοποίηση ξύλου, ποιοτικός έλεγχος ξύλου, προϊόντων ξύλου και βιοκαυσίμων.
 • Εργαστηριακή παραγωγή και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων βελτίωσης ξύλου.
 • Εκπόνηση και παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας ξύλου.
 • Αναλύσεις εδαφολογικών δειγμάτων.
 • Παροχή μετεωρολογικών στοιχείωναπό τους μετεωρολογικούς σταθμούς ευθύνης του Ινστιτούτου.
 • Παροχή βιοκλιματικών χαρτών.
 • Αναγνώριση δασικών ειδών.

 

Πληροφορίες στο:

Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίαςΔιεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28, Αθήνατηλ.: 210 7784850e-mail | websitewww.fria.gr

Εκτύπωση

 

Πού απευθυνόμαστε

 • Υπουργεία (ΥΠΑΑΤ,ΥΠΕΝ, Πολιτισμού)
 • Περιφέρειες, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιώτες
 • Οργανισμούς (ΔΕΗ ΑΕ κ.ά.)
 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 

Website Security Test