Δομή - Οργάνωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, τηλ. 210 839 2026, e-mail:

Αντιπρόεδρος Α΄, τηλ. 210 839 2227

Αντιπρόεδρος Β', τηλ. 210 839 2020, e-mail:

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τηλ. 2319 991 124, e-mail:

Αυτοτελής Νομική Υπηρεσία, τηλ. 210 839 2035, e-mail:

Υπηρεσία Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, τηλ. 210 839 2022–24, e-mail:

Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, τηλ. 210 839 2067-68, e-mail

   Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας

   Διεύθυνση Οικονομικού

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, τηλ. 210 839 2105, e-mail:

   Διεύθυνση Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Δραστηριοτήτων

   Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων και Προϊόντων Έρευνας

Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς Γνώσης,  τηλ. 210 839 2212, e-mail:

   Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης

   Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης

Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Ανταγωνιστικότητας Αγροτικών Προϊόντωντηλ. 210 839 2196, e-mail:

   Διεύθυνση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών

   Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών

   Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος (έδρα Θεσσαλονίκη, τηλ. 2319991122)

Εκτύπωση
Website Security Test