Δομή - Οργάνωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Σέρκος Χαρουτουνιάν, Πρόεδρος 

Νεκτάριος Βιδάκης,  Α΄ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Χατζηνικολάου,  Β΄ Αντιπρόεδρος

 

Γεωργία Χονδρολέου, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ανδρέα Καρασαρίνη, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανδρέας Δημητρίου, τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την  Διαμαντούλα Κρητικού, εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ

Σπυρίδων Μάμαλης, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μπόκαρη, εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ

Παναγιώτης Κάτσαρης, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπαβασιλείου, αιρετό εκπρόσωπο του προσωπικού του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 

Website Security Test