Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Οργανισμού αποσκοπούν στη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

Website Security Test