Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τηρεί μητρώο αγοραστών-μεταποιητών, συνεταιρισμών συγκέντρωσης γάλακτος καθώς και μητρώο <<παραγωγών>> γάλακτος, διαχειρίζεται τα στοιχεία παραγωγής του νωπού γάλακτος, ενημερώνει το ΥΠΑΑΤ και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για θέματα που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση του ελληνικού γάλακτος  και ενημερώνει τους  αγοραστές γάλακτος για την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

Νομοθεσία

pdfΚΥΑ 838/51008 (ΦΕΚ 964 Β' 21/03/2019) Μέτρα Ελέγχου της αγοράς του γάλακτος

 pdfΚΥΑ 1629/64708 14/6/17 Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής

 pdfΥΑ 2136 ΦΕΚ4506 30/12/16 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακώντυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους -Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» όπως ισχύει.
τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους -Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» όπως ισχύει.

pdfΚΥΑ 664/66652 ΦΕΚ1864 24/6/16 Τροποποίηση της αριθ. 328609/28.9.2009 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγουςposot_kai_axia_8mino_2017.pdf

pdfΦΕΚ2711-15/12/2015,ΚΥΑ 2038/133890 Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75% κατά μέγιστο επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος

pdfΦΕΚ 2257-20/10/15, ΥΑ1678111284 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.

pdf ΦΕΚ 841,14-5-15,ΥΑ 743/46237 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 479 2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

 pdfΥΑ 614/52350 (ΦΕΚ 833,14/5/2015) Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου κρέατος

pdfΥΑ7/3325,ΦΕΚ103Β,20-1-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/10−2−2010 υπουργικής απόφασης για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Στατιστικά

xlsΕγκεκριμένες επιχειρήσεις - Συνδεδεμένη Αιγοπρόβειου 2018 (YA 1629/64708/2017, ΦΕΚ2127)

xlsΕγκεκριμένες επιχειρήσεις - Συνδεδεμένη Αιγοπρόβειου 2017 (YA 614/52350/2015, ΦΕΚ833Β)

pdfΕισαγωγές Αγελαδινού Γάλακτος από Ε.Ε. ετών 2013-2017

pdfΠαραδόσεις πρόβειου & γίδινου γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα & Μέση Τιμή Γάλακτος Ημερολογιακού Έτους 2019 (05/03/2020)

pdfΠαραδόσεις πρόβειου & γίδινου γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα & Μέση Τιμή Γάλακτος Ημερολογιακού Έτους 2018 (05/03/2020)

pdfΠαραδόσεις πρόβειου & γίδινου γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα & Μέση Τιμή Γάλακτος Ημερολογιακού Έτους 2017 (05/03/2020)

pdfΠαραδόσεις πρόβειου & γίδινου γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα & Μέση Τιμή Γάλακτος Ημερολογιακού Έτους 2016 (05/03/2020)

pdfΠαραδόσεις πρόβειου & γίδινου γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα & Μέση Τιμή Γάλακτος Ημερολογιακού Έτους 2015 (05/03/2020)

pdfΜηνιαίες παραδόσεις και μέση τιμή αγελαδινού γάλακτος 12 μήνου 2020 (16-09-2020)

pdfΜηνιαίες παραδόσεις και μέση τιμή αγελαδινού γάλακτος 12 μήνου 2019

pdfΜηνιαίες Παραδόσεις και μέση τιμή αγελαδινού γάλακτος 12 μηνου 2018

pdfΜηνιαίες Παραδόσεις και μέση τιμή Αγελαδινού Γάλακτος 12 μηνου 2017

pdfΜηνιαίες Παραδόσεις και μέση τιμή αγελαδινού γάλακτος 12 μηνου 2016

pdfΠαραδόσεις πρόβειου & γίδινου γάλακτος και εξέλιξη αριθμού παραγωγών (19-05-2020)

pdfΚατανομή των Παραγωγών Αγελαδινού Γάλακτος Ανάλογα με την Ποσότητα που παρέδωσαν για τα έτη 1995, 2005 και 2015 -2018 (22-8-2019)

pdfΜηνιαίες Παραδόσεις και μέση τιμή Αγελαδινού Γάλακτος Δωδεκαμήνου 2015 (18-3-2016)

pdfΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ KAI MEΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ 2020 (16_09_2020) 

pdfΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ KAI MEΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ 2019 (21_05_2020)

pdfΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ KAI MEΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ 2018 (21_05_2020)

pdfΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ KAI MEΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ 2017 (21_05_2020)

pdfΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ KAI MEΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ 2016 (21_05_2020)

pdfΕξελιξη αριθμου παραγωγων της παραγωγης αγελαδινού γαλακτος έως 20172018

pdfΠαραδόσεις πρόβειου & γίδινου γάλακτος ανά Περιφέρεια - Περιφερειακή Ενότητα & Μέση Τιμή Γάλακτος Ημερολογιακού Έτους 2014 (14/9/2015)

 

Website Security Test