AGRO 2-1, AGRO 2-2, AGRO 2-3, AGRO 2-4, AGRO 2-5

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και την ελεγχόμενη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων, με στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, την προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Σας ενημερώνουμε ότι αποκλειστικά για τη φετινή χρονιά, δίνεται παράταση έως 12.04.2024 για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 στην καλλιέργεια ελιάς

Με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται:

  • Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών.
  • Η μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών κ.λπ.
  • Η προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

Το τελευταίο διάστημα ο Οργανισμός μας προέβη: 

α) στην αναθεώρηση των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 και της κατευθυντήριας οδηγίας πιστοποίησης αυτών, 2 (προδιαγραφές για όλη τη φυτική παραγωγή), στα οποία ενσωματώθηκαν στοιχεία από τα πρότυπα AGRO 2-2/1, AGRO 2-2/2 και AGRO 2-2/3 αντικαθιστώντας την ξεχωριστή έκδοσή τους (προδιαγραφές σε ορισμένα είδη καλλιεργειών), καθώς και

β) στην εκπόνηση νέων προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για την τυποποίηση/συσκευασία προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2-3), την εκκόκκιση βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2-4) και τη μεταποίηση προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2-5).

 Ειδικότερα εκδόθηκαν τα κάτωθι έγγραφα:

AGRO 2-1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή». 

Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της φυτικής παραγωγής που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση που είναι εφαρμόσιμες σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος της καλλιέργειας στην οποία δραστηριοποιείται.

AGRO 2-2: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή».

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

AGRO 2-3: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 3: Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία ή/και διάθεση στην αγορά προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα τυποποιήσουν/συσκευάσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

 AGRO 2-4: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 4: Απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν βαμβάκι που έχει παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να το εκκοκκίσουν και να το διαθέσουν στην αγορά ως εκκοκκισμένο βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

AGRO 2-5: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 5: Απαιτήσεις για τη μεταποίηση ή/και διάθεση στην αγορά μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα μεταποιήσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2.

Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι να παρέχει τις αναγκαίες καθοδηγήσεις για την πιστοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζουν την Ολοκληρωμένη Διαχείριση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2.

Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς το πρότυπο AGRO 2-3.

Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι να παρέχει τις αναγκαίες καθοδηγήσεις για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση/συσκευασία ή/και διάθεση στην αγορά προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-3.

Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς το πρότυπο AGRO 2-4.

Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι να παρέχει τις αναγκαίες καθοδηγήσεις για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-4.

Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς το πρότυπο AGRO 2-5.

Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι να παρέχει τις αναγκαίες καθοδηγήσεις για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση ή/και διάθεση στην αγορά μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-5.

Στο πλαίσιο των νέων προτύπων AGRO 2 και με σκοπό την ομοιόμορφη διαχείριση θεμάτων και την ομαλή μετάβαση στις νέες απαιτήσεις έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες.

Τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες οδηγίες διατίθενται πλέον δωρεάν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Πληροφορίες: 2018392148, mspentzou@elgo.gr).

Επιπλέον εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:

  • νέο σήμα πιστοποίησης AGRO 2
  • νέος κανονισμός χρήσης σήματος και ενδείξεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2 και με σκοπό την ομοιόμορφη διαχείριση των επιθεωρήσεων από τους Φορείς Πιστοποίησης, τις ελεγχόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις, φορείς διαπίστευσης, αρμόδιες αρχές και κάθε εμπλεκόμενο, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προέβη στην έκδοση ερωτηματολογίων επιθεώρησης για κάθε πρότυπο της σειράς AGRO 2. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιλαμβάνουν κριτήρια συμμόρφωσης για κάθε απαίτηση των προτύπων, περιγραφή της τεκμηρίωσης που απαιτείται να συμπληρώνεται ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση, βαρύτητα των ερωτήσεων, προτεινόμενη μέθοδο ελέγχου και καταγραφή των μη συμμορφώσεων που εντοπίζονται. Επιπλέον τα ερωτηματολόγια συνοδεύονται από οδηγίες και κανόνες για την ορθή συμπλήρωση και χρήση αυτών.

pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 2

xlsxAGRO2_CHECKLIST

pdfΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (31.07.2020)

xlsxΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (BCI)

Για την πιστοποίηση των προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης χρησιμοποιείται το παρακάτω σήμα:

 

Το νέο σήμα AGRO 2 ισχύει για όλα τα πρότυπα της σειράς AGRO 2 από 01.01.2022.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του νέου σήματος πιστοποίησης αναφέρονται στην νέα 3η έκδοση του Κανονισμού Χρήσης Σήματος και Ένδειξης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Μεταβατικό διάστημα για τη χρήση του νέου σήματος:
Επιτρέπεται η χρήση συσκευασιών µε το σήµα πιστοποίησης βάσει της 2ης έκδοσης του Κανονισμού Χρήσης Σήματος και Ένδειξης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις πιστοποιηµένες γεωργικές εκµεταλλεύσεις/επιχειρήσεις, µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους και με καταληκτική ημερομηνία 31.12.2022.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος i-AGRO κατ’ εφαρμογή των νέων απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας Πιστοποίησης των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2, η αίτηση πιστοποίησης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του πληροφοριακού συστήματος i-AGRO και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις της ημερομηνίας έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου ανά καλλιέργεια, ανά περιοχή, ανά έτος κλπ, ο Οργανισμός μας αποφάσισε να ορίσει συγκεκριμένες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής νέων αιτήσεων AGRO 2-1 & 2-2 ανά καλλιέργεια, οι οποίες εμπεριέχονται σε επισυναπτόμενο πίνακα

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Καλλιέργεια

Περίοδος επόμενης συγκομιδής

Καταληκτική ημ/νια αίτησης

(βάση πίνακα)

Αίτηση

Σπαράγγι

Μάρτιος-Απρίλιος 2021

30/06

Μέχρι 11/09/2020

Ελιές

Οκτώβριος 2020-Ιανουάριος 2021

01/04

Μέχρι 11/09/2020

Σκληρό σιτάρι

Ιούνιος 2021

31/12

Μέχρι 31/12/2020

Ροδάκινα

Μάιος 2021-Αύγουστος 2021

30/11

Μέχρι 30/11/2020

Ακτινίδια

Οκτώβριος 2020

01/03

Μέχρι 11/09/2020

Λεμόνια

Οκτώβριος 2020-Ιούνιος 2021

30/04

Μέχρι 11/09/2020

2. Στις καλλιέργειες που δεν προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία αναφοράς, οι ενδιαφερόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δύνανται να απευθυνθούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποβάλλοντας τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της καλλιεργητικής τους περιόδου.


3. Οι ημερομηνίες που έχουν προβλεφθεί θα επανεξεταστούν και δύνανται να τροποποιηθούν όποτε κριθεί αναγκαίο με σχετική απόφαση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα πρότυπα AGRO 2-3, AGRO 2-4 και AGRO 2-5 δεν προβλέπεται ειδική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση με σκοπό την πιστοποίησή τους προηγείται της διαδικασίας παραγωγής τελικών προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Για την ομαλή διεξαγωγή όλων των διαδικασιών πιστοποίησης και τη διευκόλυνση της διακίνησης των προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα σειράς AGRO 2) ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει για την έκδοση νέων οδηγιών.

pdfΟΔΗΓΙΕΣ

xlsxΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (AGRO 2-1 & 2-2)

 xlsxΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2) ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

xlsxΑΣΚΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ AGRO 2-5

xlsxΑΣΚΗΣΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ AGRO 2-5

xlsxΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ AGRO 2-5

Website Security Test