Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Παραγωγή γεννητόρων ελεύθερων από προϊούσα πνευμονία του προβάτου – MVFREE RAMS - Μ16ΣΥΝ2-00200», που εντάχθηκε στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του ΠΑΑ 2014-2020 στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 και ώρα 13:30 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Website Security Test