Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

To Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΙΕΖΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Safeguarding agroecosystem resilience under climate change through efficient pollination and sustainable beekeeping» με ακρωνύμιο“SafeAgroBee – PRIMA” (κωδ. ΓΓPRM-0357251 – κωδ. ΓΓΕΚ Prima 2020-14).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης Δευτέρα 22-07-24 και ώρα 12.00 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

 

Website Security Test