Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής,

στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.

 

Ο ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής,

στο Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων (Νάουσα) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,

με γνωστικό αντικείμενο: «Φυτοπαθολογία Φυλλοβόλων Δένδρων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 19η Αυγούστου 2024.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Website Security Test