Διευκρινίσεις για τις ειδικότητες ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ και ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, στο πλαίσιο της 4ης  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβουλών και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

 pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Website Security Test