Με την αριθ. 54 απόφαση της 06ης/29.05.2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι αιτήσεις για την πιστοποίηση ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων,

στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα υποβάλλονται από 01.06.2024 έως 15.07.2024.

pdf4η Πρόσκληση

docxΕγχειρίδιο Οδηγιών

Website Security Test