Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εφαρμογή αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών στην ΠΕ Ηλείας για έλεγχο του διαλευρώδους των εσπεριδοειδών» - ΚΩΔ. Μ16ΣΥΝ2-00104, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Γνωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test