Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση 85.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 27-01-2021 έως και 31-12-2021. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,87 €/χλγ. πρόβειου γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Website Security Test