Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, έναν (1) Γεωπόνο, έναν (1) Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας και έναν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms», ακρωνύμιο:«DEMETER», στο πλαίσιο του Horizon 2020, DT-ICT-08-2019, Νο 857202, με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος docΥποβολή πρότασης

Website Security Test