ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου, είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενώ έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην “Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατά τα έτη 1981 και έως 1986 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα των μελετών και των κατασκευών ειδικών κτιριακών έργων. Από το 1986-1996 δραστηριοποιήθηκε στη θαλάσσια έρευνα εργαζόμενος στο ΕΚΘΕ, όπου συμμετείχε σε πάρα πολλά ερευνητικά έργα ενώ δημοσίευσε πλήθος ερευνητικών αποτελεσμάτων. Σχεδίασε, υλοποίησε ή επέβλεψε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στη συνέχεια και κατά τα έτη 1996 έως 2019 εργάστηκε ως ανώτερο στέλεχος στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπηρετώντας σε πλήθος θέσεων ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Τμήματος ή απλό στέλεχος, αποκτώντας δεξιότητες στην εκπόνηση πολιτικών και χρηματοδότηση δράσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Στο παρελθόν υπήρξε υπεύθυνος εκπόνησης πολιτικών σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διάφορες θεματικές περιοχές, όπως οι τομείς της αγροδιατροφής, της ενέργειας κ.λπ., ιδιαίτερα την περίοδο 2014-2020. Ήταν εκπρόσωπος στην επιτροπή ενέργειας των προγραμμάτων πλαισίου της ΕΕ στον τομέα της Ενέργειας για αρκετά χρόνια ενώ υπήρξε εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ στα ΔΣ ΚΑΠΕ, ΕΔΕΤ και ΕΚΘΕ.

Website Security Test