Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 Ανακοίνωσής του (με αριθμ. πρωτ.: 38025/31-07-2019 ΑΔΑ : Ψ4Ω7ΟΞ3Μ-ΜΙΛ) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στις ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας και στα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαϊας και Ρεθύμνου.

pdfΑποτελέσματα πρόσληψης εποχικού προσωπικού

 

Website Security Test