Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Εγχείριδιο για παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Ιδιοκτήτης: ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύνταξη: -

Επιστημονική Επιμέλεια: Ευάγγελος Κορμπέτης | Γεωπόνος Π.Ε., Msc

Συντονισμός Έκδοσης: Μαργαρίτα Καλαφατάκη | Υπηρεσία διεθνών και δημοσίων σχέσεων

Ινστιτούτο Έκδοσης: Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Τμήμα: -

Στοιχεία Επικοινωνίας:  ΤΘ 60458, 57001 Θέρµη – Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 471544 | Fax.: - | e-mail: | website: http://www.cerealinstitute.gr

Ημερομηνία Έκδοσης: Αθήνα, Ιανουάριος 2016

Αρχείο: pdfPDF