Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τεχνολογικές, οικονομικές, νομικές και διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές που σκοπεύουν να εργαστούν σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τη μελέτη, και την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών προϊόντων. Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό και συνδυάζει γνώσεις από ετερογενείς επιστημονικούς τομείς, όπως η βιολογία, η οικονομία, το δίκαιο και το μάρκετινγκ. Στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (https://bit.ly/2OfA1Cv) θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

pdfΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο»

pdfMSc in Bioeconomy:Biotechnology and Law