Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσπαθήσουν να «αλιεύσουν»  πολύτιμες αλιευτικές παραδόσεις  από τις περιοχές της Θάσου, της Σαμοθράκης, αλλά και τις ακτές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα από το Στρυμόνα μέχρι τις εκβολές του Έβρου.Πιο  συγκεκριμένα μέσα από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμαμε τον τίτλο «PERICLES» (Preserving and sustainably governing coastal heritage and landscapes in European coastal and maritime regions) το ΙΝΑΛΕ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα προσπαθήσουν να καταγράψουν την αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά της κάθε περιοχής, με στόχο τη διαφύλαξη των πολύτιμων πανάρχαιων αλιευτικών γνώσεων και πρακτικών, αλλά και την κοινοποίησή τους στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

pdfΔελτίο Τύπου