Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση 120.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού καιΙ 80.000 περίπου κιλών κριθαριού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ