Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες στο αγρόκτημα και τις εκτροφές του Ινστιτούτου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00

pdfΔιακήρυξη