Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την απεγκατάσταση δύο (2) αλεξικέραυνων παλιάς τεχνολογίας, προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αλεξικέραυνου και ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης, συνολικού προϋπολογισμού 21.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 08 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού