Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση διακοσίων (200) αρνιών με τιμή εκκίνησης 2,10 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ, δεκαπέντε (15) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,85 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & πέντε (5) κριών με τιμή εκκίνησης 0,40 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00

 

pdfΔιακήρυξη