Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια ζωοτρόφων μίγματος τροφής υψηλής γαλακτοπαραγωγής προβάτων για το διάστημα από 21/01/2019 έως 31/12/2019, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500,00 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος