Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στο Τμήμα Γάλακτος για το διάστημα από15/01/2019 έως 31/12/2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδαφέροντος