Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια θαλάμου καλλιέργειας φυτών για τις ανάγκες του προγράμματος Mush4IndRes με κωδικό Τ1ΕΔΚ-05027, Απόφασης Ένταξης: Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3036/06-09-2018 και τίτλο «Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος