Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2018, έκτασης 123,8 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας 40.000 κιλών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού