Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν πτυχιούχο Πανεπιστημίου κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Erasmus+ HERMES: "Harmonization & Recognition of LAS Education and Training in Member States”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος