Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σκληρού σιταριού παραγωγής 2018, έκτασης 34,3 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 11.000 κιλών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού