Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών, για την υποβοήθηση στην εκτίμηση ιχθυοαποθεμάτων στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ.(ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (CPV:77700000-7), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00

pdfΤεύχος Διακήρυξης 

docxΟικονομική Προσφορά

docxΠίνακας κυριοτέρων συμβάσεων 

docxΤΕΥΔ