Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων αναρτά πίνακα κατάταξης και ανάθεσης έργου σε ελεύθερο επαγγελματία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση νέων ποικιλιών ρυζιού ως προς αγροκομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες παραγωγού».

pdfPinakas_katataxis_gia_H-M.pdf

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (ΠΕ Γεωπόνο), ελεύθερο επαγγελματία, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "LIFE11 ENV/GR/942 OLIVECLIMA" το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfProsklisi_960_28-3-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση ζώων, ακατάλληλων για αναπαραγωγή.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31-03-2017 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου.

pdf289_Ekpoiisi_zoon.pdf

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, με απόφαση διευθυντή, αναρτά πίνακα κατάταξης και ανάθεσης έργου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Μελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης».

pdfPinakas_katataxis_meletis_BBKK.pdf

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με απόφαση της Διευθύντριας, αναρτά πίνακα κατάταξης για την ανάθεση έργου σε αναδόχους (χημικούς), μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση έργου στα εργαστήρια ελαιολάδου Μυτιλήνης και Καλαμάτας.

pdfPinakas_katataxis_chimikon.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την καθαριότητα των κτιρίων του, έκτασης 1.000 τ.μ., για το χρονικό διάστημα από 1-4-2017 μέχρι 31-12-2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τις 27-3-2017 και ώρα 12:00 π.μ.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_kathariotitta_ktirion.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ρυζιού, κυριότητας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για πέντε έτη, με δικαίωμα ανανέωσης για μία πενταετία και με ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό δικαιώματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 30-3-2017 και ώρα 14:00.

pdfProkyrixi_gia_sporous_sporas_ryziou.pdf

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση νέων ποικιλιών ρυζιού ως προς αγροκομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες παραγωγού».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την 23η Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_ergo_ryziou.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 1.300 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής μερικώς αφυδατωμένης, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 17,30 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά τόνο.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 24/03/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.

pdfEkpoiisi_xloromazas_midikis.pdf

 

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου αναρτάται πρακτικό αξιολόγησης και πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «LIFE/ AgroClimaWater».

pdfAnartisi_pinaka_katataxis.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προτίθεται να διενεργήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) προκειμένου να προμηθευτεί υλικά συσκευασίας για σπόρους καπνού. Το προϋπολογιζόμενο κόστος της ανωτέρω προμήθειας είναι 5.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων.

pdfYlika_syskeuasias_gia_sporous_kapnou.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προτίθεται να διενεργήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) προκειμένου να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης αξίας #3.000,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τα κτίρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στο Αγρόκτημα Θέρμης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ενυπόγραφη οικονομική προσφορά, με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την Τρίτη 6-3-2017 και ώρα 12:00 π.μ.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_petrelaio.pdf