Η 01η.06.2018 σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος των συμβάσεων για τα προγράμματα προώθησης της φέτας ΠΟΠ στο εξωτερικό, μετά την υπογραφή τους στις 24.05.2018 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Καθηγητή Ν. Κατή.

Οι δύο (2) προτάσεις υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20.04.2017, στο πλαίσιο του Κανονισμού (EE) 1144/2014. Επισημαίνεται ότι μόνο 4 από τις υποβληθείσες ελληνικές προτάσεις εγκρίθηκαν, εκ των οποίων οι 2 αφορούν τα προγράμματα της φέτας.
Η εταιρία ΝΟΒΑΣΕΡΤ ΕΠΕ έχει αναλάβει μετά από διαγωνιστική διαδικασία, την υλοποίηση των δυο (2) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τριετούς διάρκειας (2018-2021):

  • στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, με συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 2.916.640 € και ποσοστό χρηματοδοτικής εισφοράς της ΕΕ 75%
  • στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, με συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 3.373.224 € και ποσοστό χρηματοδοτικής εισφοράς της ΕΕ 85%

Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων είναι:
1. Η παροχή πληροφοριών και η αύξηση της ευαισθητοποίησης (σε σχέση με το έτος 2016) των καταναλωτών, σχετικά με το γεγονός ότι η Φέτα ΠΟΠ είναι η μοναδική αυθεντική Φέτα και ως τέτοια παράγεται στην Ελλάδα:

  • 20% στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας,
  • 30% στην Αμερική και στον Καναδά

2. Να επιτευχθεί αύξηση (σε σχέση με το έτος 2016) στις εξαγωγές της Φέτας ΠΟΠ:

  • 48% στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας,
  • 107% στην Αμερική και στον Καναδά

 Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι δύο (2) διαγωνισμοί για την επιλογή φορέων αξιολόγησης των δράσεων των παραπάνω προγραμμάτων, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 14η Ιουνίου 2018.