Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Από  τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Περιφερειακή Συνάντηση Συντονισμού της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου (Regional Co-ordination Group of the Mediterranean & the Black Sea–RCG 2018), διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ-ΕΛΓΟ) και θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΙΝΑΛΕ, στη Νέα Πέραμο Καβαλάς. 

Για τα επόμενα δύο έτη η  Ελλάδα έχει αναλάβει την Προεδρεία της Περιφερειακής Συνάντησης των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών. Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσημες αντιπροσωπείες από τα εννέα μεσογειακά κράτη-μέλη της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας, Κροατίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας και Ελλάδας. Στόχος των ετήσιων Περιφερειακών Συναντήσεων Συντονισμού είναι η διαβαθμονόμηση και η πρόοδος των Προγραμμάτων Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων όλων των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε η συλλογή δεδομένων να συνεισφέρει στη σωστή αλιευτική διαχείριση των πόρων της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

pdfΔελτίο Τύπου