Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δικτύωσης COST DairyCare το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγροτεχνολογίας (ΙΒΟ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνουν το 5ο και τελικό συνέδριο της δράσης, με θέμα «GettingThere with DairyCare».

dairycare getting there 2Στο διήμερο συνέδριο θα αναλυθούν και θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την ευζωία παραγωγικών ζώων, βιώσιμα κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήματα, καινοτόμες τεχνολογίες κτηνοτροφίας ακριβείας, νέες τάσεις στα σιτηρέσια και έγκαιρη αντιμετώπιση ασθενειών.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2018 στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή και παρακολούθησή του είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα (https://www.dairycareaction.org/fifth-dairycare-conference.html) και στους διοργανωτές:

- Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ, κ. Θωμά Μπαρτζάνα ()
- Για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Εύα Σωσσίδου ()