Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία παρατίθενται  χωρίς στοιχειοθέτηση ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο με στοιχεία των ετών 2016 και 2017 αναφέρονται οι ποσότητες κάθε μορφής γάλακτος που εισάγονται, όσο και στα προϊόντα στα οποία αυτές χρησιμοποιούνται, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο  υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Οργανισμό Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Γάλακτος ή/ και Μηνιαίες Δηλώσεις Προμήθειας ειδών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων.

 Επισυνάπτονται: pdfΔελτίο  Τύπουpdf Στοιχεία εισκομίσεων έτους 2017