Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση 78.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 15-01-2019 έως και 31-12-2019, στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γιαννιτσών».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και αποσφράγιση αυτών: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00.

pdf_1111_ΟΡΟΙ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΠΡΟΒΕΙΟ_ΓΑΛΑ_ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ_ΕΖΠ.pdf