Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση οινοποιητικών και επιτραπέζιων σταφυλιών της αμπελογραφικής συλλογής της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΙΓΒ&ΦΠ), θα πραγματοποιηθεί στις εκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων την Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 11.00 π.μ.

pdfΔιακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού