Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με απόφαση Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας) εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την με αριθμ. 2091/26420/11-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Ανάθεση Έργου σε ανάδοχο.

pdfΑπόφαση Διευθύντριας