Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (ενός (1) ατόμου με Πτυχίο Tεχνολόγου Ζωικής Παραγωγής ΤΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30.

pdfProsklisi_1396_28-6-2018.pdf