Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης σχετικά με την με  αριθμ. 2066/26067/08-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Ανάθεσης Έργου σε ανάδοχο.

pdfΠρακτικό αξιολόγησης & Πίνακας Κατάταξης